AFC – Shenhua vs Ulsan 1: Mbia, Yu Han Chao M88.com lần đầu tiên đã gửi Moreno, Jin Xinzhi

Thể thao vui vẻ ngày 3 tháng 12, thời gian Bắc Kinh, ngày 3 tháng 12 năm 18:00, Champions League, F, Mile hiện đại của Thượng Hải Shenhua, hai bên hiện tại đã tuyên bố trò chơi này Đội hình đầu tiên. Thượng Hải Shenhua: 27-Li Shuai, 8-Zhang Wei, 32-Eddie, 35-Feng Wei, 38-Wen Jiabao, 30-MBIA,… Continue reading AFC – Shenhua vs Ulsan 1: Mbia, Yu Han Chao M88.com lần đầu tiên đã gửi Moreno, Jin Xinzhi