Holdle: Sự bất ngờ lớn nhất của Thorn nhiệt là Hoyer Mu Shuai thay đổi M88.com đã thay đổi tinh thần của đội.

Thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Truncation Hindel nói rằng sự kết hợp tấn công của Kane-Sun Xingzhen là tuyệt vời, nhưng hiệu suất của HUYER hỗ trợ mới cao hơn Vì mong đợi của mình; ngoài việc này, Holdle đến với sự thay đổi trong đội cho đội trong các tài sản… Continue reading Holdle: Sự bất ngờ lớn nhất của Thorn nhiệt là Hoyer Mu Shuai thay đổi M88.com đã thay đổi tinh thần của đội.