Áp-ra-ham: Khi M88 nhỏ, tôi đã xem Guli Bai trong TV. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ta.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Gần đây, Chelsea, trong cuộc phỏng vấn với trang web chính thức của câu lạc bộ, đã nói về trò chơi Champions League cuối cùng để giai đoạn Big Bour Đồng đội, Yirri, Áp-ra-ham, nói rằng khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi sẽ đọc trò… Continue reading Áp-ra-ham: Khi M88 nhỏ, tôi đã xem Guli Bai trong TV. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ta.