: Trước đây Real Madrild Midfield Drented được Tòa án Tòa án cho người chơi M88.com chỉ mới 33 tuổi.

Thể thao hạnh phúc TIN TỨC 3 tháng 12 Theo phương tiện truyền thông địa phương Eindhoven Omroep Brabant, cựu Real Madrildren đã được tòa án phát hành. DRENT 33 tuổi hiện đang có hiệu quả trong đội ngũ nghiệp dư Kozakken Boys, và sự nghiệp cầu thủ đã có hiệu quả trước Fetino Edward,… Continue reading : Trước đây Real Madrild Midfield Drented được Tòa án Tòa án cho người chơi M88.com chỉ mới 33 tuổi.