Mục tiêu: Chelsea có thể thuê Tomo vào tháng 1, bao gồm cả thẻ mới, M88 Club Celchally

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 theo Goal.com, có một câu lạc bộ đa châu Âu, bao gồm Newcastle, tiếp xúc với Tomo, Chelbi có khả năng thuê cho tháng 1 Người chơi này quan tâm. Trong sự thú nhận của Champions League và Seville, mặc dù Lampard đã thực hiện nhiều… Continue reading Mục tiêu: Chelsea có thể thuê Tomo vào tháng 1, bao gồm cả thẻ mới, M88 Club Celchally