Montelo 36 tuổi tuyên bố rằng sắp tha để giúp Luo có thể giành được Hiệp hội bóng đá M88.com Cup, Champion Super Cup

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, trước khi Luo có thể viện trợ nước ngoài Monttiot, tuyên bố rằng ông sẽ “tận hưởng hai tháng cuối của người chơi”. Montelo 36 tuổi. Ông đã hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm sau vào năm tới, trong khi anh ta sẽ treo… Continue reading Montelo 36 tuổi tuyên bố rằng sắp tha để giúp Luo có thể giành được Hiệp hội bóng đá M88.com Cup, Champion Super Cup