ESPN: Chelsea tháng 1 M88.com sẵn sàng bán Tomo và Ludig

Báo cáo từ bỏ ngày 5 tháng 12 đã báo cáo rằng Chelsea sẵn sàng bán Lidig và Tomury vào mùa đông. Kể từ mùa này, Ludig và Tomo chỉ được chơi một lần trong Premier League, và Lampard tin tưởng nhiều hơn vào Tiago-Silva và sự kết hợp của Zhongwei. Theo ESPN, Ludge nghĩ… Continue reading ESPN: Chelsea tháng 1 M88.com sẵn sàng bán Tomo và Ludig