Lee M88 MP VS Ajax Preview: Liverpool đang nhìn vào

Thể thao hạnh phúc Ngày 1 tháng 12 Tin tức Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 12, 20-21 Phần 5, vòng Lipper thứ 5 sẽ mở ra Ajax ở nhà thử thách. Trò chơi này, Liverpool, có thể giành được trước, nhưng ngoại hình và nhân viên của Ajax được so sánh với Kế toán… Continue reading Lee M88 MP VS Ajax Preview: Liverpool đang nhìn vào