Mai M88.com Kmanman: Nếu tình hình quỹ được phép, Liverpool nên ký một Zhongwei xuất sắc vào mùa đông.

Happy Sports Makananman ngày 1 tháng 12 tin rằng nếu các quỹ câu lạc bộ được phép, Hồng quân cần ký một Zhongwei xuất sắc trong cửa sổ chuyển nhượng mùa đông để lấp đầy nó. Đội hiện đang xuất hiện trong chấn thương. Khi nói về cửa sổ chuyển nhượng mùa đông, McManan nói:… Continue reading Mai M88.com Kmanman: Nếu tình hình quỹ được phép, Liverpool nên ký một Zhongwei xuất sắc vào mùa đông.