Bóng: M88 tuổi 33 tuổi Ramirez xem xét nghỉ hưu

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, theo truyền thông Bồ Đào Nha “Ball News”, Ramirez 33 tuổi đang xem xét nghỉ hưu chính thức. Tiền vệ người Brazil vừa được dỡ bỏ với Parmeras, và anh ta tiết lộ rằng những người từ bên hở ra rằng họ đã được coi là… Continue reading Bóng: M88 tuổi 33 tuổi Ramirez xem xét nghỉ hưu