RAC1: Langlai Rair, mắt cá chân phải, hơi mọc lên, người chơi đang trong một tuần M88 trong vòng một tuần

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, trong vòng 9 đầu tiên La Liga, Barcelona 4-0 Chiến thắng lớn, Langlais đã nghỉ hưu do chấn thương. Trong phút thứ 66 của cuộc thi, Langcale bị thương không thể nhấn mạnh vào việc thay thế Alania. Theo RAC1, mắt cá chân phải của Langlaite… Continue reading RAC1: Langlai Rair, mắt cá chân phải, hơi mọc lên, người chơi đang trong một tuần M88 trong vòng một tuần