Van Persie: Maradona một lần M88 ca ngợi chân trái của tôi tinh tế anh ấy và rất độc đáo.

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức Truyền thuyết bóng đá Argentina trước đây Maradona chết, tận hưởng 60 tuổi. Van Persie về phía trước của Mười ba và Arsenal đã nói về rìa của Maradona, ông nói rằng Maradona rất độc đáo ở Maradona hoặc là một người bình thường. Năm… Continue reading Van Persie: Maradona một lần M88 ca ngợi chân trái của tôi tinh tế anh ấy và rất độc đáo.

Gương: Những người bạn nói Maradona có hai con ở Tây Ban Nha, M88 nhưng không tiết lộ tên của họ.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, “Gương” báo cáo, theo Maradona, bạn bè, Karlos – Fer Fer Viera, nhà vua cũng là hai người ở Tây Ban Nha Một đứa trẻ và nói rằng mẹ của hai đứa trẻ này sống ở Tây Ban Nha, nhưng anh không tiết lộ tên của… Continue reading Gương: Những người bạn nói Maradona có hai con ở Tây Ban Nha, M88 nhưng không tiết lộ tên của họ.