Shanggang Press chính thức M88 Sun-Mank Hulk đã tham gia vào các tin đồn đào tạo xây dựng, vắng mặt không tấn công

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, mặc dù Hulk đã “ba điểm dừng” trong tương lai gần, ông vẫn tham gia khóa đào tạo đội Hồng Kông vào ngày hôm qua. . Kể từ khi Hurk, đã bị bắt gặp Perera, không có danh sách các nhà vô địch Thượng Hải, có… Continue reading Shanggang Press chính thức M88 Sun-Mank Hulk đã tham gia vào các tin đồn đào tạo xây dựng, vắng mặt không tấn công