Cựu cầu thủ cựu Manchester City M88.com: Nếu các nhà khoa học muốn làm tiền vệ hoàn hảo, Debrah là mẫu

Thể thao hạnh phúc Ngày 2 tháng 12 Tin tức gần đây đã nhận được một cuộc phỏng vấn với Horlock đã nói chuyện với Debu, ông tin rằng Debrah là một tiền vệ hoàn hảo. . Hollow nói: “Nó rất đơn giản với tôi. Debrah là tiền vệ tốt nhất thế giới. Anh ấy… Continue reading Cựu cầu thủ cựu Manchester City M88.com: Nếu các nhà khoa học muốn làm tiền vệ hoàn hảo, Debrah là mẫu