Robertson: Lịch trình nhỏ gọn nhưng không thể thay đổi hy vọng sẽ cung cấp cho thành viên Ball M88 để cung cấp thêm trợ giúp.

Happy Sports ngày 1 tháng 12, gần đây, người chơi Liverpool Robertson nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web chính thức, sự sắp xếp chặt chẽ không thể thay đổi, anh ta sẽ cố gắng hết sức để chơi mọi trò chơi. Liverpool sẽ mở ra trò chơi Champions League với Ajax trong… Continue reading Robertson: Lịch trình nhỏ gọn nhưng không thể thay đổi hy vọng sẽ cung cấp cho thành viên Ball M88 để cung cấp thêm trợ giúp.

Garry-Neville: M88.com Klop đang bắt chước Ferguson, phàn nàn rằng lịch trình là tạo ra một lợi thế

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo “Tin tức buổi tối Manchester” Một áp lực được áp dụng cho bên ngoài, để nhóm của bạn có lợi thế trong quá trình biểu đồ. Trong những giờ gần đây, Klop kêu gọi 5 người, phàn nàn rằng lịch trình là không hợp lý, để… Continue reading Garry-Neville: M88.com Klop đang bắt chước Ferguson, phàn nàn rằng lịch trình là tạo ra một lợi thế