Chính thức: Kháng cáo thành công, M88.com Leverkusen ngày 23 tháng 12, Cúp Đức, cũng được phép hoãn lại

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Tối thứ Năm Bắc Kinh, Leverkusen đã công bố đề xuất ứng dụng của đội để vượt qua, vì vậy ban đầu dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 Vòng thứ hai của cốc sẽ bị hoãn lại. Leverkusen sẽ tận dụng… Continue reading Chính thức: Kháng cáo thành công, M88.com Leverkusen ngày 23 tháng 12, Cúp Đức, cũng được phép hoãn lại