Lyon – Bailey: Tên con trai Leo Cristiano không liên quan gì đến Mero, Leo và Cristianm82 rất

Happy Sports 29/11, Leverkusen, Jamaica, Rati – Baile đã nói về tên của con trai mình – Rio – Cristiano. Ông nói rằng nó không thành vấn đề từ Messi và C. “Con trai tôi không liên quan đến bóng đá, nhưng tôi có liên quan với tôi. Leo là tên của tôi Leoson viết… Continue reading Lyon – Bailey: Tên con trai Leo Cristiano không liên quan gì đến Mero, Leo và Cristianm82 rất