Bellinham: Ban đầu chúng tôi có cơ hội giành được M88.com, vì vậy ông đã hoàn thành mục tiêu khuyến mãi.

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Champions League vào sáng sớm, Dortmund đang ở nhà 1-1 để kéo Lazio. Sau trận đấu, Belinham chấp nhận cuộc phỏng vấn truyền thông. “Chúng tôi đã gặp Lazio qua vòng đầu tiên của hai đội. Đây là một đội rất mạnh mẽ. Mức này là một… Continue reading Bellinham: Ban đầu chúng tôi có cơ hội giành được M88.com, vì vậy ông đã hoàn thành mục tiêu khuyến mãi.