Manchester City không có thay đổi M88.com, Guadiola là lần đầu tiên

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Manchester City trong RMC Charlim này, chiến thắng Fulham tại nhà và huấn luyện viên Mangcheng Gongila không sử dụng tên của người dân, 11 người đầu tiên Mọi người đầy đủ đầy đủ. Đây là Guadiora kể từ than, trong 416 giải đấu (Barcelon, Bayern Munich,… Continue reading Manchester City không có thay đổi M88.com, Guadiola là lần đầu tiên