Thể thao: Vẫn còn năm hoặc sáu cầu thủ địa phương ở Shanggang.

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 theo tin tức “Thể thao hàng tuần”, Shanggang hiện vẫn có năm hoặc sáu người chơi địa phương chưa được gia hạn. Các phương tiện truyền thông nói rằng năm hoặc sáu người chơi ở Shanggang không được gia hạn. Một phần của một số người làm… Continue reading Thể thao: Vẫn còn năm hoặc sáu cầu thủ địa phương ở Shanggang.