Garry-Neville: M88.com Klop đang bắt chước Ferguson, phàn nàn rằng lịch trình là tạo ra một lợi thế

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo “Tin tức buổi tối Manchester” Một áp lực được áp dụng cho bên ngoài, để nhóm của bạn có lợi thế trong quá trình biểu đồ. Trong những giờ gần đây, Klop kêu gọi 5 người, phàn nàn rằng lịch trình là không hợp lý, để… Continue reading Garry-Neville: M88.com Klop đang bắt chước Ferguson, phàn nàn rằng lịch trình là tạo ra một lợi thế