Sky Sports Bology Lịch sử Người chơi tốt nhất: C Luo được bầu, Messi thứ hai M88.com Old Marbell 34

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 “Sky Sports” Bỏ chọn khởi xướng, phiếu bầu là cầu thủ bóng đá tốt nhất. Cuối cùng C Lu Luo được bầu. Tổng cộng có bốn người chơi bước vào ứng cử viên bỏ phiếu, đó là quả bóng Wang Beili, và bóng Wang Maradona, Barcelon Star… Continue reading Sky Sports Bology Lịch sử Người chơi tốt nhất: C Luo được bầu, Messi thứ hai M88.com Old Marbell 34