Bibei: Vì nhiều vi phạm người hâm mộ, cuộc thi Ma M88 sẽ bị phạt 350.000 giờ

Thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức theo Đài phát thanh Kibei, do vi phạm nhiều lần người hâm mộ, con ngựa sẽ bị phạt 350.000. Theo báo cáo, gái mại dâm đã vi phạm các quy định có liên quan về người hâm mộ, bao gồm các vi phạm của lối… Continue reading Bibei: Vì nhiều vi phạm người hâm mộ, cuộc thi Ma M88 sẽ bị phạt 350.000 giờ