Phóng viên: Boaga cần lưu giữ sự nghiệp M88.com, anh ta có thể rời Manchester United vào mùa đông hoặc ngày mai

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Phóng viên thể thao bầu trời Ý Paul – Kong Dion gần đây đã nói về tương lai của Bo Gaba, ông nói rằng Borgball cần phải khởi động lại sự nghiệp của mình, và có thể là Mùa đông hoặc ngày mai rời Manchester United.… Continue reading Phóng viên: Boaga cần lưu giữ sự nghiệp M88.com, anh ta có thể rời Manchester United vào mùa đông hoặc ngày mai