Tole theo dõi Tây Bắc: Sau sức mạnh của Carnavaro, Tổng Giám đốc Zheng Zhi có thể trở thành M88.com Evergrande Huấn luyện viên mới

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, diện mạo tây bắc, sau khi tặng Carnavaro, Tổng Giám đốc Zheng Zhi có thể trở thành một huấn luyện viên mới. Bàn Hope Tây Bắc nói rằng trên thực tế, Evergrande đã canh tác các huấn luyện viên trẻ địa phương trong những năm gần đây.… Continue reading Tole theo dõi Tây Bắc: Sau sức mạnh của Carnavaro, Tổng Giám đốc Zheng Zhi có thể trở thành M88.com Evergrande Huấn luyện viên mới