Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tập đoàn F AFC F Group, Thượng Hải Shenhua 1-4 không phải là kẻ thù ở núi hiện đại, với những thành tựu thứ ba của đội kết thúc trận đấu của mùa giải này. Sau trận đấu, Shenhamen đã đưa Li Shuai đến phỏng vấn với các phóng viên. Tóm tắt nhóm này trong buổi biểu diễn của Giải vô địch AFCA Mười ngày chơi sáu trận, thực sự đã nỗ lực, mọi người có thể nhìn thấy chúng ta mỗi Mọi người đều tốt, nhưng nó vẫn còn một chút xin lỗi. ( ) ->

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tập đoàn F AFC F Group, Thượng Hải Shenhua 1-4 không phải là kẻ thù ở núi hiện đại, với những thành tựu thứ ba của đội kết thúc trận đấu của mùa giải này. Sau trận đấu, Shenhamen đã đưa Li Shuai đến phỏng vấn với… Continue reading Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tập đoàn F AFC F Group, Thượng Hải Shenhua 1-4 không phải là kẻ thù ở núi hiện đại, với những thành tựu thứ ba của đội kết thúc trận đấu của mùa giải này. Sau trận đấu, Shenhamen đã đưa Li Shuai đến phỏng vấn với các phóng viên.
Tóm tắt nhóm này trong buổi biểu diễn của Giải vô địch AFCA

Mười ngày chơi sáu trận, thực sự đã nỗ lực, mọi người có thể nhìn thấy chúng ta mỗi Mọi người đều tốt, nhưng nó vẫn còn một chút xin lỗi.
( )
->