Barcelona vs vs Varossa M88 Điểm: Cột Dengbelei lên tới 8,9 điểm

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12, vòng 5 của Champions League, Barcelona, ​​3-0, Barcelona, ​​3-0 Finzvaros, điểm số sau khi giới thiệu, đạt được mức cao nhất 8,9 Phút. Sau đây là một đánh giá chi tiết: Barcelona liền kề: Toro 7.0, Des 7.1, Langlai 7.1, Mingsa 7.3, Alba 7.7, Buskz 7.3,… Continue reading Barcelona vs vs Varossa M88 Điểm: Cột Dengbelei lên tới 8,9 điểm