HENRY: M88 Alteta cần tìm các điểm tấn công Obmeetan, nếu không nó có thể giống như trước đây

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, vòng 10 của Yingchao đã kết thúc ngày hôm nay, Home 1-2 của Arsenal đã mất một con sói, 10 vòng Gunmen tạm thời 13 điểm 14 bit. Sau trận đấu đầu tiên của Altta huấn luyện xạ thủ, xạ thủ đã đi Hiri Hao đã được… Continue reading HENRY: M88 Alteta cần tìm các điểm tấn công Obmeetan, nếu không nó có thể giống như trước đây

47 quả bóng vượt quá các yếu tố lớn

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, cuộc thi Champions League đã kết thúc ngày hôm nay, Bayern cung cấp 1-1 chiến tranh, Muller ra mắt, và cá nhân Fissed. Với thời điểm này, Champions League của Muller có tới 47 bàn, vượt qua yếu tố lớn Zhagh, đã đứng lên vị trí thứ… Continue reading 47 quả bóng vượt quá các yếu tố lớn