Thames: Thơ châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề cải cách giải đấu, cuộc thi nhóm có thể tăng lên 1M880

Thể thao hạnh phúc lần thứ 3 tháng 12 theo thời đại, FedFiance châu Âu sẽ họp trong tuần này để thảo luận về cải cách của Liên đoàn Crown châu Âu, và cuộc thi nhóm có thể tăng lên Đến 10 trận. Hình thức có thể của Champions League: 1, 32 hoặc 36 đội… Continue reading Thames: Thơ châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề cải cách giải đấu, cuộc thi nhóm có thể tăng lên 1M880