Solskia: Fred không bị tổn thương, và M88.com vắng mặt ở Tâyham.

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12 Fred không xuất hiện ở Manchester United 3-1 đã đánh bại trò chơi Wesham Premier League, trong khi nhận được các cuộc phỏng vấn, SOLSK Châu Á cho biết đây là nguyên nhân của chiến thuật. Solskia nói: “Không, Fred không bị tổn thương, anh ta đã… Continue reading Solskia: Fred không bị tổn thương, và M88.com vắng mặt ở Tâyham.