Chính thức: Sau chân của Glezman, cánh cửa được bầu bởi mục tiêu tốt nhất của M88.COM Champions League.

Các môn thể thao vui vẻ vào ngày 5 tháng 12, tin tức chính thức của Champions League, Gletlezman đang đối mặt với bàn chân ở Ferrenzvar, đã bầu thành công những điều tốt nhất ở Champions League châu Âu Đi lên. tại Champions League trong vòng này, trò chơi là 13 phút, Dengbelei đã… Continue reading Chính thức: Sau chân của Glezman, cánh cửa được bầu bởi mục tiêu tốt nhất của M88.COM Champions League.