Giám đốc Dawa: Chúng tôi đã có thỏa thuận Pakistan, M88.com, anh ấy giống như Maradona cho người hâm mộ của chúng tôi.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12, gần đó, Giám đốc Gama của Gama, Farm-Coldra cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận với Baloteli Nhưng giao dịch chưa được hoàn thành. Balotelli luôn được tự do rời khỏi Bresia, và đội Barban Vaskada Gamma gần… Continue reading Giám đốc Dawa: Chúng tôi đã có thỏa thuận Pakistan, M88.com, anh ấy giống như Maradona cho người hâm mộ của chúng tôi.