Manchester United vs South Appe M88 Square: Rushford, B Fengtian, Van Debec

Thể thao hạnh phúc Vòng 29 tháng 11 năm thứ 10 của trò chơi của Ying Ying, Manchester United sẽ chào đón Southampton. Trước trận đấu, cả hai bên đã công bố danh sách đầu tiên của trò chơi này. Được biết, Maxier không bị bệnh, và không có trò chơi. Tiêu đề của Manchester… Continue reading Manchester United vs South Appe M88 Square: Rushford, B Fengtian, Van Debec