Bảng nền M88 mới? Pikfurt bị hỏng 5 lần trong khu vực hạn chế của mùa này.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Junji Ying Chao League, Everton 1-1 Chiến tranh Thái Bình Dương, mục tiêu của Burunley từ Foot Foot Foot Brid Cú sút xa. Theo thống kê dữ liệu, Picker là 5 lần trong mùa này để tấn công thành phố bởi khu vực cấm của đối thủ… Continue reading Bảng nền M88 mới? Pikfurt bị hỏng 5 lần trong khu vực hạn chế của mùa này.