Hullk Sun Lion Hình: Nếu bạn tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ là M88 để vượt qua những trở ngại lớn

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Shanggang Aid Aid Hulk đã lấy một biểu đồ sư tử trong phương tiện truyền thông xã hội, và kết hợp một phần màu mỡ. Hu Yulk: “Nếu bạn tập trung vào mục tiêu để đạt được, bạn sẽ có thể vượt qua những trở ngại lớn”… Continue reading Hullk Sun Lion Hình: Nếu bạn tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ là M88 để vượt qua những trở ngại lớn