Chính thức: Drone Pierovili và những người M88 khác tham gia khóa học huấn luyện A-level châu Âu

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức Ý TIN CẬP ĐỀ Ý TƯỞNG: Drone, Piero, Vieri và những người khác đã tham gia một vòng mới của Liên minh châu Âu một huấn luyện viên khóa học. Lô các khóa học huấn luyện cấp A châu Âu này sẽ được thực hiện… Continue reading Chính thức: Drone Pierovili và những người M88 khác tham gia khóa học huấn luyện A-level châu Âu