Maka: Florerti M88 Novo và Ramos hy vọng sẽ nói về việc gia hạn trước khi kết thúc năm nay, nhưng các cuộc đàm phán chưa được mở

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 Theo “Maca] Nhưng cả hai bên chưa chính thức ra mắt các cuộc đàm phán. Theo báo cáo, Ramos và Florentino vẫn chưa thảo luận về cuộc họp, mối quan hệ của Ramos và Real Madrid vẫn không ổn định, đây là trên bức ảnh tập thể… Continue reading Maka: Florerti M88 Novo và Ramos hy vọng sẽ nói về việc gia hạn trước khi kết thúc năm nay, nhưng các cuộc đàm phán chưa được mở