Báo cáo ảnh: Leff M88.com không xem xét nhớ lại Muller et al, tiếp theo có thể

Happy Sports ngày 30 tháng 11, báo cáo “hình ảnh”, huấn luyện viên đội Đức quy định ở Muller, Bo Atten và Humans. Muller, Boastten và Humels gần đây đã biểu diễn tốt trong câu lạc bộ, nhưng Drofe vẫn được khuyên nên tuân theo quyết định của họ. Theo “tờ báo hình ảnh”, theo… Continue reading Báo cáo ảnh: Leff M88.com không xem xét nhớ lại Muller et al, tiếp theo có thể