Truyền thông trong nước: Sau M88, M88 đã bị phá vỡ, và các triệu chứng đã xảy ra trong cuộc thi.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo báo cáo truyền thông trong nước, sau khi Turki được chẩn đoán là một cú sốc não nhẹ, người chơi đã xuất hiện các triệu chứng. Trong Jung-hong Kong 0-4 không phải cạnh tranh AFC của kẻ thù, các cầu thủ Shanggang va chạm trước mặt… Continue reading Truyền thông trong nước: Sau M88, M88 đã bị phá vỡ, và các triệu chứng đã xảy ra trong cuộc thi.