Body: Inter Milan muốn mua xứng đáng, có ý định tham gia Pirini M88.com để giao dịch

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 5 tháng 12 Theo báo cáo “Thể thao Torino”, Inter Milan muốn sử dụng Pinna Muni để thay thế Đức. Trước đây, xứng đáng đã vượt qua những tin đồn, tất cả đều, nói rằng Quân đội Blue-Black có thể tham gia Pirléne để thuyết phục Udinese, nhưng… Continue reading Body: Inter Milan muốn mua xứng đáng, có ý định tham gia Pirini M88.com để giao dịch