Boba Teng: Tôi nghe nói rằng Barcelona muốn ký tên tôi, tôi là M88 nghĩ rằng đó là người Tây Ban Nha.

Tin tức vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Gần đây, Monza Premier Kievin-Bo Atten đã nói về trải nghiệm sáu tháng của mình ở Barcelona trong một cuộc phỏng vấn với Dazn. Người ta nói rằng anh ta sẽ không ràng buộc ở Barcelona để tự ký. Ông nói: “Sáu tháng ở Barcelona thực sự… Continue reading Boba Teng: Tôi nghe nói rằng Barcelona muốn ký tên tôi, tôi là M88 nghĩ rằng đó là người Tây Ban Nha.