47 quả bóng vượt quá các yếu tố lớn

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, cuộc thi Champions League đã kết thúc ngày hôm nay, Bayern cung cấp 1-1 chiến tranh, Muller ra mắt, và cá nhân Fissed. Với thời điểm này, Champions League của Muller có tới 47 bàn, vượt qua yếu tố lớn Zhagh, đã đứng lên vị trí thứ… Continue reading 47 quả bóng vượt quá các yếu tố lớn