Lai Wan: Quyết định hủy bỏ các trò chơi vàng có thể còn quá sớm để hy vọng thành công được bảo vệ bởi Champions League M88.

Happy Sports ngày 4 tháng 12 Gần đây, La Wan đã nhận được một cuộc phỏng vấn với “Daily Mail”. Ông nói rằng anh ta rất vui khi giành được Champions League, nhưng anh ta cũng nghĩ sẽ hủy bỏ quả bóng vàng. Quyết định của giải thưởng có thể còn quá sớm. Đối với… Continue reading Lai Wan: Quyết định hủy bỏ các trò chơi vàng có thể còn quá sớm để hy vọng thành công được bảo vệ bởi Champions League M88.