Jenas: M88.COM NA rất phụ thuộc vào Obammei, Alteta cần giải quyết vấn đề này.

Happy Sports 5 tháng 12 Gần đây, trước Spurs nhiệt, Jennes, trong một chương trình, đã nói về vấn đề của dòng tấn công Arsenal. Jenas tin rằng bây giờ tay súng quá phụ thuộc vào Obamime, một khi tiền đạo này không tốt, tình trạng của đội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong chương… Continue reading Jenas: M88.COM NA rất phụ thuộc vào Obammei, Alteta cần giải quyết vấn đề này.