Costakata: Bây giờ gạo M88 Lan không có IBI, và cũng có thể đá một loạt các trò chơi hay.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12, gần đó, Milan Heli và Ý “Sky Sports” Costakota đã nói về màn trình diễn hiện tại của Milan, ông nói rằng Milan hiện tại Ngay cả khi không có IB, bạn cũng có thể đá một loạt các trò chơi hay. Ông nói: “Tám tháng trước,… Continue reading Costakata: Bây giờ gạo M88 Lan không có IBI, và cũng có thể đá một loạt các trò chơi hay.