Talks Lescot: M88.com sẽ không quay lại, chỉ cần xem xét tham gia vào một trò chơi

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 (Racing Murcia) tuyên bố rằng họ đã ký kết phía trước của Foot Guescotte, và Cái sau sẽ đại diện cho vòng đầu tiên của King Cup Tây Ban Nha vào tháng tới sau tháng tới, Leskot mình đã đứng dậy và anh ta nói rằng ông… Continue reading Talks Lescot: M88.com sẽ không quay lại, chỉ cần xem xét tham gia vào một trò chơi