Sự phẫn nộ! Một số người bí mật chụp ảnh với cơ thể của Maradona và M88.com.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11 Theo báo cáo “Maca”, có một nhân viên của ngôi nhà tang lễ gần đây đã chụp một bức ảnh về cơ thể của mình với cơ thể của Maradona, đã kích hoạt rất nhiều Tranh chấp. Sau khi Maradona trôi qua, hầu hết mọi người… Continue reading Sự phẫn nộ! Một số người bí mật chụp ảnh với cơ thể của Maradona và M88.com.