Điều này thực sự tức giận! Tu cô không đầy đủ các cuộc chiến đội Bordeaux, và thực hành M88 đào tạo đang gầm rú.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, vòng trên của trò chơi, Big Paris chủ yếu được vẽ bởi Bordeaux 2-2. Theo báo cáo “Paris News”, Huấn luyện viên Tu cô ấy rất không hài lòng với kết quả này, và vào ngày luyện tập thứ hai, các cầu thủ gầm lên, thể hiện… Continue reading Điều này thực sự tức giận! Tu cô không đầy đủ các cuộc chiến đội Bordeaux, và thực hành M88 đào tạo đang gầm rú.