Các phương tiện truyền thông tiếng Quảng Đông Talks M88.com Đổi tên trung hòa: Hướng của Đổi tên nên được vẽ trên tên J League, Châu Âu và Mỹ không phù hợp

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo quy định mới nhất của Hiệp hội bóng đá . Do đó, loại tên nào hiện đang thay đổi với nhóm, đã kích hoạt một số cuộc thảo luận. Về vấn đề này, “New Express” cho biết, buộc phải đổi tên có thể học hỏi từ… Continue reading Các phương tiện truyền thông tiếng Quảng Đông Talks M88.com Đổi tên trung hòa: Hướng của Đổi tên nên được vẽ trên tên J League, Châu Âu và Mỹ không phù hợp