Chủ tịch Ủy ban quản lý Barceloni: Truyền thông hiểu lầm tôi, tôi chỉ nói rằng M88 Messi là tốt cho tài chính.

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức của Ủy ban quản lý Barcelona Tuskz đã nhận được cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Catalonia, và ông nói rằng phương tiện truyền thông đã hiểu nhầm mình và gọi anh ta chỉ là Say Messi là tốt cho tài chính câu lạc… Continue reading Chủ tịch Ủy ban quản lý Barceloni: Truyền thông hiểu lầm tôi, tôi chỉ nói rằng M88 Messi là tốt cho tài chính.